gooCha

125 tekstów – auto­rem jest goo­Cha.

Nig­dy nie jest się "za sta­rym" na oka­zywa­nie uczuć, trzy­manie za rękę, bu­ziaka "na dzień dobry"... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 sierpnia 2012, 12:27

Mat­ka, która widzi szczęście na twarzy mężczyz­ny, gdy niemowlę mówi ta­ta, jest w ta­kiej chwi­li naj­szczęśliw­szą ko­bietą na świecie... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 grudnia 2011, 23:09

Nic nie da­je większej siły do życia niż ma­lut­ka is­totka, która bez­bron­na za­sypia przy­tulając się do piersi... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 kwietnia 2011, 18:09

Często py­tał ją, czy chce spędzić z nim życie i zaw­sze mówiła "tak". Każde wy­powie­dziane "tak" budzi ty­le emoc­ji... czy to przy her­ba­cie, czy wyszep­ta­ne na ucho, czy to os­ta­teczne, przy najbliższych... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 10 stycznia 2011, 12:17

Dziec­ko jest naj­większym do­wodem miłości ko­biety do mężczyzny. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 13 grudnia 2010, 20:59

Cza­sem pot­rzeb­ne jest niewiel­kie kłam­stwo, aby właśnie praw­da uj­rzała światło dzienne... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 3 listopada 2010, 20:26

Miłość naj­le­piej wi­dać w błyszczących od niej oczach... 

myśl
zebrała 68 fiszek • 26 października 2010, 21:54

Od gorzkiej "her­ba­ty", gor­sza jest ta przesłodzona... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 25 października 2010, 22:01

Los- psot­nik, lu­bi wpychać ludzi do kałuży, które tak bar­dzo próbują omijać... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 20 października 2010, 20:53

Nie każdy "brud" jest wi­doczny gołym okiem... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 18 października 2010, 21:47

gooCha

Po prostu: jestem... Wpadam tu tylko czasem, próbując nadrobić zaległości w czytaniu Waszych ciekawych myśli. :) Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich zabronione. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

gooCha

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Aktywność